عکس نان شیرمال
منیژه
۷۱
۱.۹k

نان شیرمال

۱۰ مرداد ۹۹
🌸عید قربان
💕عید تزکیه نفس مبارک

🌸برایت کاروان معجزه های
💕 بی نظیر را آرزو‌می کنم

🌸خدا غیرممکن های زندگی و‌آرزوهایت
💕را به خیر و‌شادی ممکن سازد

🌸آمیـن
...
نظرات