عکس حلوای نخودچی
خاطره
۷۵
۲.۴k

حلوای نخودچی

۱۶ مرداد ۹۹
در پنجشنبه ای بطعم غربت ودلتنگی بیاد همه عزیزانی که نیستند..
بیاد همسر شهید تجلایی که دیروز در قبر همسر شهیدش آرام گرفت ودخترانش را در هجمه تنهایی زمان تنهاگذاشت..

بیاد دو تن از همکاران گروه عربی کشوری که در ناباوری قربانی نحوست ویروس شدند..

بیاد انارهایی که در بیروت فقط دانه هایش ماند..

بیاد همه عزیزانیکه چشم براه توشه ای از زمینند...
...
نظرات