عکس حلوای نخودچی
معصومه احمدی
۷۵
۶۰۲

حلوای نخودچی

۲۹ فروردین ۰۱
سینی افطاری خونه مامان جونم🥰
قاعده‌ی هشتم: هیچ‌گاه نومید مشو. اگر همه درها هم به رویت بسته شوند، سرانجام او کوره راهی مخفی را که از چشم همه پنهان مانده، به رویت باز می‌کند. حتی اگر هم اکنون قادر به دیدنش نباشی، بدان که در پس گذرگاه‌های دشوار باغ‌های بهشتی قرار دارد. شکر کن! پس از رسیدن به خواسته‌ات شکر کردن آسان است. صوفی آن است که حتی وقتی خواسته‌اش محقق نشده، شکر گوید.
#ملت‌عشق
#الیف‌شافاک
...
نظرات