عکس سینی مزه
محبوبه عباسی
۱۲۷
۳.۳k

سینی مزه

۲۳ مرداد ۹۹
سینی مزه
برای مهمونای عزیزم
کالباس داخل سینی هم گیاهی هست
کالباس قارچ و زیتون
سالم و مطمئن...
...