عکس کوکو سیب زمینی پخته
_helen.72
۲۰۴
۲k

کوکو سیب زمینی پخته

۲۴ مرداد ۹۹
چرا سپاسگزاری؟!💖
احساسات ما به دو دسته تقسیم میشود
احساسات مثبت➕ 😍
احساسات منفی ➖😫
مثل خشم😠 ترس😲 نفرت😖 کینه😡 حسادت😬 و ....
ممکنه توی یه مهمونی باشید سه ساعت خوش بگذره ولی دو دقیقه یک نفر به شما متلکی بگه و شما رو ناراحت کنه😳
ما احساسات منفی رو خیلی تیز دریافت میکنیم و به خاطر نگه میداریم چه بسا تلخی همان دو دقیقه خوشی سه ساعت رو از یاد ببره ❌
با یک متلک اتفاقی برای ما نمی افتد ولی واکنش ما به همان متلک مهم و تاثیر گزاره
چرا ما احساسات مثبت😍 رو کم رنگتر دریافت میکنیم
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸سپاسگزار بودن نسبت به خدا نسبت به افراد و نسبت به نعمتهای اطراف ما باعث میشه پر از احساس مثبت باشیم از منفی گرایی دور شویم نگرشمان نسبت زندگی تغییر کند و قسمت پر لیوان رو ببینیم 🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
📌به این دلیل سپاسگزاری تمرینی اززشمند است برای اینکه حال ما را خوب کند🌸
...
نظرات