عکس كرم ژله دوطبقه

كرم ژله دوطبقه

۲۷ مرداد ۹۹
به راستی
صلت کدام قصیده‌ای؟
ای غزل!
ستاره باران جواب کدام سلامی به آفتاب؟
از دریچه تاریک؟
کلام از نگاه تو شکل می بندد
خوشا نظربازیا که تا آغاز میکنی...

احمد شاملو


ژله ساده ۴ رنگ برای یه ناهار مهمونی ک۶ برای اولین بار ناهار مهمون داشتم
آفتاب ظهر هم زده بود تو آشپزخونه روی گلهای قشنگم
منم از فرصت استفاده کردم عکسام رو اونجا انداختم🌹🤩

همسرم آخر شب گفت به خاله ها گفتم فردا ناهار بیان بالا.قیافه ی من 🤪
منم تا ۴ صبح ژله و سالاد فصل و سالاد ماکارونی درست کردم ظرفارو آماده کردم،برنج رو برداشتم ولی نشستم،مرغ هارو از فریزر در آوردم گذاشتم تو یخچال که برای فرداش زیاد کار نداشته باشم😅

مهمونامم سه تا از خاله های همسر با دایی همسر و دوتا دختر های دایی کوچیکه ی همسر که دوسال پیش فوت شده بود،بودن به همراه خواهر های همسر و پدر مادر همسر که پای ثابت همه ی مهمونی هامن😉
...
نظرات