عکس کیک گاتوشا
پست ویژه
aysssel
۶۴۳
۲.۴k

کیک گاتوشا پست ویژه

۱ شهریور ۹۹
خدایــــا…

امشب میخوام بابــت داشتنــش ازت یــه دل سیــر تشکــر کنم.

بابــت بــودنــش…

دل گــرمی دادنـــش…

دوست داشتنـــش…!

خدایــا…

مرسـی کـه هستــی…

مرســی کــه بهــم بهتــرین نعمــتتو دادی…

مرسـی کـه آبجیـــم هست…!

حــس خیـــلی خوبیـــه…

یــه خواهـــر داشته باشــی کــه وقتــی دلــت از همــه دنیــا می گیــره

باشــه و کــاری کنه یــادت بره ناراحتیــاتو!

حـــس خیـــلی خوبیــه…

ببیــنی یکی رو داری کــه میتــونی همــه رازاتو بدون نگرانــی بهــش بگی!

خدایــــــــــا…

هـــوای خواهـــرمو داشتــه بـــاش!

مــن یــه تنــه ازپــس جبـــران خوبیـــاش برنمـیــام!

تولدت مبارک بهترین آجی مجازی🎂🎂🎂
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
مرسی که هستی آجی سوگند جونم😘
بمونی برام الهی❤
خیلی دوستت دارم💞
هیچ وقت اولین باری که صداتو شنیدمو فراموش نمیکنم😚
https://sarashpazpapion.com/user/5e236fd7e33f28.05291788

اینم کیک گاتوشای خوشمزه از راه دور تقدیم نگاهت عزیزم😍
البته قبل از محرم پختم😊
جای همگی خالی دوست جونیا🌻
عکسمو خیلی دوسش می دارم😌😎😂😉
تا پستی دیگر بدرود
❤🎂🎉❤🎂🎉❤🎂🎉❤🎂🎉❤🎂🎉❤🎂
...
نظرات