عکس خورشت بامیه
arezo
۱۴
۱۴۵

خورشت بامیه

۲ شهریور ۹۹
دختر شهریور! گندم موی ترا
مهر دستان طلای خورشید
چـه فریبا، زیبا، دانه دانه
رج بـه رج و چـه شکیبا بافته
آن خدای باور
نخستین و آخر
شعر این مزرعه را
بـه لطافت با عشق
همچو دیبا تافته
غزل صورتی یاد محبت‌هایش
همچو گوشواره
بـه قلب و جانم
نغمه خوان، آویز اسـت
دختر شهریور!
شاعرانه،رقصان
می خرامی آرام
تـو در آغوش نسیم
با غمی بی موزیک
دامن سبز تـو می بازد رنگ
عاشقانه، دلتنگ
آخرین سمفونی تابستان
زردی گاه بـه گاهت
هر چند قاصد پاییز اسـت
دست فصل سوم
بر تن و گیسویت
مهر شعر آمیز اسـت
چشم بارانی او خیس از عشق
زِ غزل لبریز اسـت
کوچه هاي قلبش
نور امید تب شبدیز اسـت....💜💚🧡❤
.
.

#خورشت
#خورشت_بامیه
#برنج_قالبی
...
نظرات