عکس حلوا
Akram
۴۵
۵۷۷

حلوا

۱۶ شهریور ۹۹
توکه رفتی پریشان شدخیالم بابای عزیزم
خیرات برای شادی روح بابای مهربونم که عاشق حلوابود
حلوارونصف پیمانه شیره ی انگورریختم بقیش شکرریختم،شیره باعث میشه حلوایکم خشک ویکم ب قول خودمون پرزبشه،براهمین ازترکیب شیره وشکرباهم استفاده کردم، ولی طعم خوبی ب حلوامیده
#حلواآردگندم#حلوا#حلوازعفرانی#حلواشیره ی انگور#دسرایرانی#دسرسنتی#دسر#خیرات#خوشمزه#Akram
شادی روح همه ی پدراومادرای آسمانی
...
نظرات