عکس آش دوغ همدانی
شیرینِشونم ?
۴۵
۷۳۸

آش دوغ همدانی

۱۷ شهریور ۹۹
حیاط خونه پدری شمدونی خوشگل
#آش_دوغ #همدانی
...
نظرات