عکس سمبوسه
رویا۱۳۴۸
۱۶
۷۲۰

سمبوسه

۱۹ شهریور ۹۹
چهار دستور قرآنی
برای سعادت دنیا و آخرت انسان

شکر را ترک مکن که از زیادی و افزونی محروم خواهی شد .

" لئن شكرتم لأزيدنكم "
اگر شکر گویید بیشتر به شما می بخشم .

ذکر خدا را ترک مکن چون از نگاه پروردگارت محروم می مانی .

" فاذكروني أذكركم "
مرا به یاد آورد تا شما را به یاد آورم .

دعا را ترک مکن چرا که از استجابت محروم می مانی .

" ادعوني أستجب لكم "
از من بخواهید تا اجابت صصکنم .
استغفار را ترک مکن
چرا که از نجات محروم می مانی .

وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون "
چرا که تا زمانی که استغفار گویید هرگز عذابتان نخواهم داد.

سوره ابراهیم / آیه ۷
سوره بقره /آیه ۱۵۲
سوره غافر/ آیه ۶۰
سوره انفال / آیه ۳۳

التماس دعا

#سمبوسه#سایر#محرم#
...
نظرات