عکس ترافل پنیر و بادام
معصومه
۸۷
۸۷۸

ترافل پنیر و بادام

۲۳ شهریور ۹۹
سلام به روی ماه همتون.
دستور این خوشمزه دلبر تایید شده ، لینکش رو اینجا میذارم که براحتی بتونین ازش استفاده کنید.

https://sarashpazpapion.com/recipe/dae6f537ebb208ac70ac2717d0ecb259
...
نظرات