عکس میوه خشک
vida.k
۳۱۴
۱.۵k

میوه خشک

۲۹ شهریور ۹۹
#چیپس_میوه #میوه_خشک
یکم شاهپسند هم خشک کردم عالی شده مزه اش. ولی برای عکس، تازه اش رو نداشتم به جاش خربزه گذاشتم. اونم یه چیزی بین خربزه و طالبیه دیگه، پس قبوله😄
...
نظرات