عکس اکبر جوجه کنجدی
سپیده
۶۰
۱.۲k

اکبر جوجه کنجدی

۲۹ شهریور ۹۹
ناهار ساده و سریع ظهر جمعه، بعد از سرخ کردن مرغ روی مرغ را با سس کره آبکرده و زعفران آغشته کردم و از رب انار استفاده نکردم
...
نظرات