عکس عدس پلو بدون‌ گوشت
OrdiiBhsht
۱۴۹
۸۱۱

عدس پلو بدون‌ گوشت

۳۱ شهریور ۹۹
"دلم می‌خواست هایِ من"
زیادند
بلندند
طولانی‌اند.
اما مهم‌ترین دلم می‌خواست‌هایِ من
این است که انسان باشم
انسان بمانم
و انسان محشور شوم.
چقدر وقت کم است.
تا وقت دارم باید مهر بورزم به همین چند نفر که از تمام مردم دنیا با من نفس می‌کشند،
باید مهر بورزم به همین جغرافیایی که سهم چشم‌های من از جهان است.
وقت کم است باید خوب باشم...
مهربان باشم...
و دوست بدارم همه‌ی زیبایی‌ها را...

🍃فروغ فرخزاد🍃

#خدایا_شکرت
#عدس_پلو
...