عکس کوفته ریزه مرغ و گردو
منیژه
۴۹
۱.۸k

کوفته ریزه مرغ و گردو

۳ مهر ۹۹
☕️امیدوارم در این عصر زیبا
💞خونه دلتون ڪَرم
☕️فنجون عشقتون پر مهر
💞منحنی لبتون خندون
☕️دستاتون پر روزی
💞نڪَاهتون قشنڪَ و
☕️لحظه هاتون ناب باشه

☕️عصر زیبای پاییزی
💞پنجشنبه تون
☕️سرشار از آرامش
...
نظرات