عکس دسر پان اسپانیا
azam.y۹۶
۱۵۴
۱.۸k

دسر پان اسپانیا

۷ مهر ۹۹
🍁بیچاره پاییز ...
🍁دستش نمک ندارد...
🍁این همه باران به آدم ها میبخشد، اما همین آدم ها تهمت ناروای خزان را به او میزنند.
🍁خودمانیم ...
🍁تقصیر خودش است ؛
🍁بلد نیست مثل " بهار" خودگیر باشد
🍁تا شب عیدی زیر لفظی بگیرد و
🍁با هزار ناز و کرشمه سال تحویلی را هدیه دهد ...
سیاست " تابستان " را هم ندارد
که در ظاهر با آدم ها گرم و صمیمی باشد
ولی از پشت خنجری سوزناک بزند
بیچاره .....🍁🍁🍁🍁

طبق معمول کیفیت عکس افت کرده شماببخشید🙏

.دوستتون دارم شادوسلامت باشید😚😚🌾🌾🌾🌾
دسر# دسر پان#پان اسپانیا#دسرپان اسپانیا#ژله انگور#
...
نظرات