عکس جوجه کباب تابه ای
منیژه
۶۷
۲k

جوجه کباب تابه ای

۸ مهر ۹۹
☕️خوبان،دائمی اند
🍂و ماندگار،
☕️مهرشان خالص است
🍂و همدلی شان شیرین
☕️دوستان بهتراز جانم
🍂سعادتتان پاینده،
☕️مهرتان پایدار،
🍂وبهترینهای خدا نصیبتون

عصرتون بخیر ☕️🍂
...
نظرات