عکس شله زرد
Akram
۳۹
۵۷۰

شله زرد

۱۹ مهر ۹۹
سلام ب همگی،شله زردنذری روزاربعین
یه کاسه شله زردکشیدم براخودم که تزیین کنم وعکسشوبندازم همسرمحترم تامن متوجه نشدم اومدن قاشقشوزدتوش ویه چاله روش ایجادکرد،خواهرزاده ی محترمم اومدن وانگشت مبارکشون فروکردن توش ویه چاله ی دیگه درست کردن روبروی همون بادارچین پرش کردم،هیچی دیگه مجبورشدم اینجوری تزیین کنم که خرابکاری این دوعزیزوبپوشونم
#شله زرد#دسرایرانی#دسر#دسرسنتی#خوشمزه#Akram
شادوپرانرژی باشید
...
نظرات