عکس ترشک انار
محمدمهدی
۱۳۴
۱.۳k

ترشک انار

۲۹ مهر ۹۹
ترشک #انار#رب انار#,قیصی#آلبالوخشک #لواشک #قرارابجی های گلم #,من ازقافله عقب موندم ،😭😭😭😭والله این ترشک‌ انار نبود هرچه دیدم توش ریختم 🥴🥴🥴برای پست قبلی ازتون ناامید شدم وای بحالتون برای این پست لایک‌نکنید،شوخی کردم هرطورراحتین،😂😂😂
پاپی باراخرت باشه تاییدنمیکنی😡بابدآدمی طرفی 😡😡😡😡
آجی مریم‌(گل مریم )
آجی فاطمه (مامان پریاورضا)
...
نظرات