عکس فلافل
آتــنــا
۱۳
۳۳۹

فلافل

۸ آبان ۹۹
جانا !! گفتی با من باش ، تو را غرق آرامش میکنم ....
وچقدر فهم این جمله به من قدرت داد، زیرا مطمئنم مرا میبری به جایی که انتظارش را دارم.

امروز برایم خیلی ارزشمند است ،‌ هیچگاه حسرت نمیخورم که چرا راهی را نرفتم‌ ، مهم حال است که ، دنیای خودم راعالی ساختم وحالا نوبت شروعی دوباره است... امروز از هر روز دیگر بیشتر درک میکنم که:

زندگی خیلی آسان است ، زندگی خیلی شیرین است!
هر روز.... روز تولد منست وزندگی هدیه تو به منست.

❤️خدایا شکرت....
...
نظرات