عکس سوپ رشته
رویا۱۳۴۸
۹۸
۹۳۵

سوپ رشته

۱۱ آبان ۹۹
سلام و سلامت باشید
🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃

#معجزه_سپاسگزاری

اگر چند سال پیش کسی به شما میگفت باید برای هوایی که تنفس میکنید شکرگزار باشید، شاید فکر می‌کردیم دیوانه است اما حالا چطور باز هم بعد از معجزه شکرگزاری همینطور فکر میکنیم؟
همانطور که نیوتن گفت "وقتی به منظومه شمسی نگاه میکنم میبینم فاصله زمین تا خورشید برای رسیدن نور و گرما بسیار مناسب است، این نظم تصادفی نیست."
درسته این نظم تصادفی نیست این که خارج از جو زمین اکسیژن برای تنفس وجود ندارد تصادفی نیست.
این که درختان اکسیژن پس می‌دهند تصادفی نیست.
محل قرار گرفتن منظومه شمسی تصادفی نیست.
ما هر لحظه مرتب و پشت سر هم تنفس میکنیم و اصلا به این چیزها فکر هم نمیکنیم.
حالا میخواهم چند ثانیه فقط چند ثانیه به هوایی که تنفس میکنید فکر کنید...
حالا حتما برایش سپاسگزار خواهید بود
پس خدا را برای اینکه به راحتی نفس می‌توانید بکشید شکر کنید🙏.
خدایا را برای اکسیژنی که هر بار وارد ریه های‌تان می‌شود شکر کنید🙏.

در آموزه های کهن آمده است "اگر کسی به مرحله ای از شکرگزاری برسد که برای هوایی که تنفس میکند شکرگزار باشد اعجاز او وارد مرحله تازه ای می‌شود که او را به کیمیاگری بزرگ تبدیل میکند که میتواند هر چیزی را در زندگی اش به طلا تبدیل کند."


#سوپ#رشته#
...
نظرات