عکس ترشی انار
_helen.72
۳۸۱
۲.۲k

ترشی انار

۱۳ آبان ۹۹
💖انرژی مثبت💖
💖سرخپوست پیری💖

💖برای کودکش از حقایق زندگی چنین گفت:💖

💖در وجود هر انسان،💖

💖همیشه مبارزه‌ای وجود دارد…💖

💖مانند مبارزه ی دو گرگ!💖

💖که یکی از گرگها سمبل بدیها💖

💖مثل، حسد، غرور، شهوت، تکبر، و خودخواهی💖

و دیگری💖

💖سمبل مهربانی، عشق، امید، و حقیقت است.💖

کودک پرسید:💖

💖پدر، کدام گرگ پیروز می‌شود؟💖

💖پدر لبخندی زد و گفت:💖

💖گرگی که تو به آن غذا می‌دهی…💖

💖پس سعی کن گرگهای سمبل خوبی را غذابدهی با انرژی مثبت💖

...
نظرات