عکس فسنجان با کوفته قل قلی
سپیده
۱۱۹
۲k

فسنجان با کوفته قل قلی

۱۵ آبان ۹۹
سلام یک نفر...
تنها
یک نفر
از تمام جهان کافیست
که ایمان بیاوری
زندگی
ارزش زیستن را
دارد...🌸🍃
...
نظرات