عکس ترشک انار
Arezoo 1360
۱۴۶
۱.۱k

ترشک انار

۲۰ آبان ۹۹
رفیق که داشته باشی دقایقِ زندگی ات،
لبریزِ «عشق» و آرامش می شود.
خیابان ها جان می دهند
برایِ قدم زدن ،و هر اتفاقِ کوچکی،
بهانه ای می شود برای شاد بودن ...
کسی که با گرمیِ حضورش
دلسردی های زندگیتو محو می‌کند
کسی که محبتش بی منت است و
معرفتش بی پایان ! کسی که آفریده شده
تا بانیِ بهترین خاطراتِ زندگی ات باشد ...
داشتنِ یک رفیقِ خوب ؛ یک واجبِ عینی و
حیاتی است، برایِ تمامِ آدم ها ...
ممنون که هستید دوستان گل
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
...
نظرات