عکس نون خامه ای
ZAHRA
۱۰۴
۲k

نون خامه ای

۲۶ آبان ۹۹
آرزوهایت
به سرانجام خواهد رسید
اگر با خدا همراه باشی...

هیچ چیز ، نیست که
نتوانی به دست آوری ،
خودت و قدرت درونت
و خدای همیشه همراهت را
باور کن ...❤️
...
نظرات