عکس استانبولی
فـریـبـا
۰
۲.۲k

استانبولی

۲۸ آبان ۹۹
هر کس هر اندازه هم فقیر باشد
میتواند چیزی ببخشد.
ما میتوانیم ، اندیشه ي عشق ،
واژه اي شیرین ،
لبخندی درخشان ،
نغمه اي روح افزا ،
دستی یاریگر ،
یا هر آن چه راکه ممکن هست به قلبی شکسته آرامش دهد ، ببخشیم.
جهان بیش از پول ، به عشق و همدلی نیاز دارد
...