عکس کیک کنجدی
Atefeh
۱۷
۳۵۲

کیک کنجدی

۱۳ آذر ۹۹
💕💕

خدایا ما را برگردان به روزهایی که سلامتی اینقدر گریزپا نبود، که می‌شد لابه‌لای همین مشکلات و دغدغه‌های ریز و درشت، با خیالی آسوده فنجانی برداشت، چایی ریخت
کنار پنجره‌ای ایستاد و در کمال اطمینان و آرامش، نفسی عمیق کشید.
که می‌شد کسی را به آغوش کشید و آرام شد، می‌شد دستان کسی را گرفت و بدون هراس، تمام شهر را قدم زد و غصه‌ها را فراموش کرد.
دلمان لک زده برای یک لبخند، یک خیال تخت...
دلمان لک زده برای یک زندگی آرام و معمولی.
خدایا در آغوشمان بگیر
خودت حال زمین را خوب کن....
...
نظرات