عکس سوپ گیاهی

سوپ گیاهی

۱۵ آذر ۹۹
#قرارخواهرانه
راستی حواست هست؟!
آخرین ماه پائیز
از میانه گذشته
و بار سفر برای رفتن بسته
زمستان با سوز و سرما در راه است
اما من برایت آرزو میکنم
تمام روزگارت
بهاری باشد و بس❣️
#نفس_حبیبم #نرگس_پز #سوپ
...
نظرات