عکس پست تقدیمی
zahra
۹۵۲
۸۱۱

پست تقدیمی

۲۰ آذر ۹۹
#این پست تقدیم میکنم به مریم جونم اجی مهربونم مامان دلوین
خواهری تولدت مبارک عزیز ترینم انشاالله ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ساله شی و به تمام آرزوهای قلبی و قشنگترین لحظه های زندگی برسی
دوستت دارم هوارتا
...