عکس نان مخصوص تبریز
فریبا
۸۲
۲k

نان مخصوص تبریز

۲۵ آذر ۹۹
امیدوارم صبح امروز نقاش هستی از پالت تقدیر
زیباترین رنگ را روی بوم زندگیتون نقاشی کنه
تا زیباترین رنگین کمان احساس در زندگیتون
شکل بگیره🌹🌹🌹

#نان-مخصوص-تبریز#نان-خودم پز#صبحانه-پاییزی#شیره-ارده#زیتون#انار-خوشمزه#قیسی#خیار-گوجه#اب-پرتقال-طبیعی#شیر#

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

پیشاپیش یلدا مبارک
🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉
...
نظرات