عکس عدس پلو
narges
۱۲۴
۵۹۶

عدس پلو

۲۸ آذر ۹۹
شوق دیدار توام هست
چه باک
به نشیب آمدم اینک ز فراز
به تو نزدیک ترم، می دانم
یک دو روزی دیگر
از همین شاخه لرزان حیات
پرکشان سوی تو می آیم باز
دوستت دارم
بسیار هنوز ...

✨فریدون مشیری
امیدوارم حال دلتون خوب خوب باشه ⁦♥️⁩
...
نظرات