عکس حلوای شیر
کوثر‌ _ م
۴۴
۷۲۲

حلوای شیر

۱۲ دی ۹۹
#چالش_حلوا
#انگشترت هنوز در دستت بود،
زمانی که دشمن تو را به شهادت رساند.
این انگشتر یادبودی از تو خواهد بود.
از دلیری هایت، از شجاعت هایت،
از ترس هایی که در دل دشمن نهادی.
حالا یک سال از شهادتت گذشته
و هنوز یادت در دل هایمان هست
سالگرد شهادت سردار دل ها تسلیت باد🖤
...
نظرات