عکس نان مغزدار کدو حلوایی
محبوبه عباسی
۴۰۴
۴.۱k

نان مغزدار کدو حلوایی

۱۳ دی ۹۹
ازمتفاوت بودن نترس
سبک زندگی خودت را داشته باش
وحتی اگرنتیجه اش تنهایی بود
بدان که تنهایی،بهتر از بودن در میان کسانی ست
که تورا درصورتی دوست دارند که مانندآنها رفتارکنی!


#محبوبه_عباسی
#نان_کدوحلوایی
...
نظرات