عکس کیک اسفنجی
کافه عصرونه
۴۴
۲.۲k

کیک اسفنجی

۱۵ دی ۹۹
بیشتر از آرایش های غلیظ
و لباس های گران قیمت،
مرزبندی های اخلاقی و عقاید و افکار است که
می تواند اطرافیان را تحتِ تاثیر قرار دهد...
#نگار_ف
...
نظرات