عکس نان روغنی صبحانه
معصومه
۳۲
۳۸۳

نان روغنی صبحانه

۱۶ دی ۹۹
خیلی#نون خوشمزه ای بود جاتون خالی،
مثل #نون بربری بود من اگه یدفه دیگه درست کنم خمیرشو دوتا میکنم که نازکتربشه دوتا نون بهم بده
بادستور خاطره ،مامان حنا وحسام عزیز که دیگه توپاپیون نیستن 😞
...
نظرات