عکس مرغ بریان
منیژه
۶۴
۲.۶k

مرغ بریان

۱۹ دی ۹۹
🌺حاکمی برای سرکشی به روستایی رفت:در خانه ای چند مرغ چاق دید و پرسید:به این مرغها چه میدهید بخورند؟
روستایی گفت:گندم قربان!حاکم سیلی محکمی به گوش او نواخت وگفت:ای فلان فلان شده مردم دارند از گرسنگی می میرند در حالی که تو به مرغهایت گندم می دهی بخورند؟
در خانه دیگری چند مرغ چاق دید و پرسید:به این مرغها چه می دهی؟صاحب منزل از ترس گفت:قربان،هر روز صبح مقداری پول می دهیم به خودشان ، هرچه دلشان خواست بخرند و بخورند😂😂😂

🌺دو پیرزن در حال صحبت درباره عادتهای شوهرانشان بودند
پیرزن اول گفت:شوهرمن مدتی است که ناخنهایش را میجود و من نمیدونم چگونه ترکش بدم
پیرزن دوم گفت:شوهر من هم همین عادت روداشت ولی من کاری کردم فراموش کند
پیرزن اول گفت:چه کار کردی؟
دومی گفت:هیچی،چند روز دندان مصنوعی اش را قایم کردم😂😂😂
...
نظرات