عکس مرغ ترکی

مرغ ترکی

۲۵ دی ۹۹
کمی تفکر 👇 به راستی چرا

خانه های بزرگ اما ...
خانواده های کوچک داریم...
مدرک تحصیلی بالا...
اما درک پایینی داریم...
بی هیچ ملاحظه ای
روزها را می گذرانیم اما دلمان
عمر نوح میخواهد!
کم می خندیم و
زود عصبانی می شویم،
کم مطالعه می کنیم
اما همه چیز را می دانیم،
زیاد دروغ می گوییم
اما همه از دروغ متنفریم...
زندگی ساختن را یاد گرفته ایم
اما زندگی کردن را نه!
ساختمان های بلند داریم
اما طبعمان کوتاه است،
بیشتر خرج می کنیم ...
اما کمتر داریم...
بیشتر می خریم اما
کمتر لذت می بریم!
فضای بیرون را فتح
کرده ایم اما فضای درون را نه،
بیشتر برنامه می ریزیم
اما کمتر عمل می کنیم،
عجله کردن را آموخته ایم
و نه صبر کردن را...!
مگر بیشتر از یکبار فرصت
زندگی کردن داریم...؟؟؟

🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅

با تشکر از دستور بسیار خوب دوست عزیزم فرشته جون بسیار خوشمزه وعالی شد 😋👍
...
نظرات