عکس مسقطی شیرازی
Mamane Amirsam
۱۲۹
۱.۹k

مسقطی شیرازی

۲۹ دی ۹۹
یادت باشه گاهی
نه دفعه‌ ی بعدی وجود دارد،
نه وقفه‌ای و نه فرصتی دوباره.
گاهی فقط اکنون است یا هیچ وقت.
پس هوای اکنونت را داشته باش

اکنونت بخیر
...
نظرات