عکس کیک تخته ای
سَـــــلویٰ
۲۱۷
۲.۷k

کیک تخته ای

۱۵ بهمن ۹۹
مرد که خوب باشد، زن عزیزِ خانه می‌شود. لباس های رنگارنگش، موهایِ بلند و آبشارش، گلِ سر های گل گلی اش و عطرِ تنش، خانه را زنده میکند...
مرد که مهربانِ یار باشد، زن عزیز دردانه یِ اش می‌شود. حس امنیت و اعتماد درونش موج میزند، محبت اش تمام آدمهای اطرافش را احاطه میکند...
بلند میخندد با شوق وقایع را تعریف میکند، دنبالِ بهترین ها میرود که بهترین باشد. خانه همیشه گرم و امن باقی میماند...
مرد که دوست باشد، زن همپایِ خستگی ناپذیر لحظه های سخت میشود، رفیقِ شش دانگِ سالهایِ طولانی که او دیگر میداند هر مهر و علاقه ای که خرج میکند، دوبرابرش را پس میگیرد...
مرد که خوب باشد زنش را میسازد، اخلاقش را شکل میدهد، مهرَش را بارور میکند، هر زنی در هر سن و چهره و اصالتی نیاز دارد که یک مردِ مهربان رفیقِ روزهایِ سختش باشد...

- فرگل مشتاقی


لبخندهایتان بلند..خانه هایتان گرم وامن ..

وروزتان مبارک....🌹🌹🌹


میلاد مادر سادات هم مبارکتان باد..‌🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
...
نظرات