عکس برای اولین بار کنار زن عموم دو تا دونه پختم?
فاطمه گلی
۲۱
۲۸۴

برای اولین بار کنار زن عموم دو تا دونه پختم?

۳ هفته پیش
اصطلاحات زنان:😂😂😂
''خب''
این کلمه ای است که زنان برای پایان دادن به مکالمه هایی استفاده میکنند که در آن حق با آنهاست و شما باید ساکت باشید.
"پنج دقیقه"
اگه مشغول لباس پوشیدن و آماده شدن است یعنی حداقل نیم ساعت .
"برو خوش بگذره"
یعنی برو وقتی برگشتی من میدونم با تو.
"هیچی"
این آرامش قبل از طوفان است.معنی و مفهوم آن این است که باید به شدت گوش به زنگ باشید.بحث هایی که با هیچی شروع میشوند معمولا با خب تمام میشوند.
"بفرمایید"
این کلمه اصلا به اجازه دادن انجام کاری ربط ندارد.اگه جرات داری در آن مستتر است.
"آه بلند"
این در حقیقت یک جمله محسوب میشود که معمولا درست فهمیده نمیشود.آه بلند یعنی او فکر میکند شما هیچوقت او را نمی فهمید و او نمی داند چرا دارد وقتش را با ماندن و بحث با شما سر هیچی تلف میکند.
"اشکال نداره"
این یکی از خطرناک ترین جملاتی است که زن شما ممکن است به شما بگوید.اشکال نداره یعنی اون به زمان طولانی تری نیاز دارد که تصمیم بگیرد شما چگونه باید تاوان اشتباهتان را پس بدهید.
"ممنون"
از شما تشکر میکند فقط بگوئید خواهش میکنم.هیچ حرف اضافه ای نزنید و تشریفتان را ببرید سریع.
"اصلا هرچی"
این ترکیب برای گفتن به نیابت میرسم!یا مرده شورت رو ببرن استفاده میشود.
"نه نگران نباش عزیزم خودم انجام میدم"
یک جمله بسیار خطرناک دیگر. به معنی آنکه این کار به دفعات متعدد به شما محول شده و حالا تصمیم گرفته خودش دست به کار شود.این حالت معمولا منجر به حالتی خواهد شد که شما از او بپرسید:مگه چی شده؟
😂😂😂😂😂😂😂😂
...
نظرات