عکس سمبوسه
narges
۱۸۲
۴۳۸

سمبوسه

۲ ماه پیش
💖💖علی شريعتي:

براي کسي که ميفهمد
هيچ توضيحي لازم نيست
و
براي کسي که نميفهمد
هر توضيحي اضافه است
آنانکه ميفهمند
عذاب ميکِشند
و
آنانکه نميفهمند
عذاب مي دهند
مهم نيست که چه "مدرکي" داريد
مهم اينه که چه "درکي" داريد..
خدایا!
راهی نمیبینم! آینده پنهان است...

اما مهم نیست!

همین كافیست كه تو راه را می بینی و من تو را...

🌿🍃حال دلتون خوب خوب 🌿⁦☘️⁩
...
نظرات