عکس کاچی زعفرانی
Maedeh banooo
۰
۲۸۹

کاچی زعفرانی

۲۸ بهمن ۹۹
^•^

🧚‍♀فرشتگان از خداوند پرسیدند:
خدایا تو کہ بشر🌼 را اینقدر دوست دارے💗
چرا غم را آفریدے⁉️

خداوند گفت:
غم را بہ خاطر خودم آفریدم❣
چون مخلوق من تا غمگین نشوند💔
بہ یاد خالقشان نمے افتند🔥🍃

#کاچی#زعفرانی#خوشمزه#ساده#لایک#کامنت
...