عکس حلوا سه آرد
سمیه(somayeh)
۵۹
۲.۴k

حلوا سه آرد

۱ اسفند ۹۹
باور کن♥️🍃
دنیا دو روز است
و ما هم
رهگذری هستیم
در این طلوع و غروب🌺
مهربان باش
و با تمام عشق
زندگی را احساس کن
شاید فردا
دنیا باشد ولی ما نباشیم♥️🍃
...
نظرات