عکس خاگینه قاشقی
مژگان ♡food♡
۱۰۲
۱.۳k

خاگینه قاشقی

۳ اسفند ۹۹
#خاگینه_قاشقی
هرازگاهی خودت را هرس کن
تمام سختیهایت،
دردهایت،خاطرت بدت را
باغبانی کن
سبک کن فکرت را،
از هرچه آزارت می دهد.
وقتی ذهنت رو آروم کنی،
میتونی صدای خدا رو بشنوی
از گذشته رها شو واز آینده نهراس
حال را دریاب که تضمینی به دمی‌ دیگر نیست!
خاگینه خوشگلمو تقدیم میکنم به نگاه مهربونتون 🥰💋💞
...
نظرات