عکس ترشی کلم قرمز
_helen.72
۷۱
۱.۶k

ترشی کلم قرمز

۴ اسفند ۹۹
تمرین روزاول:

💟شمارش نعمتهای خداوند💟

💟۱_فهرستی از ۱۰ نعمتی که به شما داده شده تهیه کنید.برای مثال برای سلامتی که دارید سپاس گزار باشید برای خانه ای که در آن زندگی می کنید سپاس گذار باشید، برای خانواده ای که دارید، برای دوستان خوبی که دارید ، برای شغلی که دارید ،برای آرامشی که در زندگی تان دارید ، ثروتی که دارید ؛ برای فرزندانی که دارید و همسر خوبی که دارید .

💟۲_دلایل احساس شکرگزاری بابت این نعمت ها را بنویسید.
💟۳_برگردید و لیست خود را از ابتدا بخوانید، وقتی به پایان هریک از موارد رسیدید، سه بار بگویید سپاسگزارم! سپس قدردانی را با تمام وجود بابت آن نعمت احساس کنید.
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ........
🌸بخاطر بیاور هنگامی راکه پروردگارت اعلام داشت اگر شکرگزاری کنیدنعمت خود را بر شما خواهم افزود؛ و اگر ناسپاسی کنید، مجازاتم شدید است.

🌸هرکس سپاسگزاری کند به وفور نعمت مبتلایش کنیم وهرآنکه ناسپاسی کند هرآنچه دارد از اوگرفته خواهدشد


۱.خدایا بخاطرهمسرخوبی که دارم سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم چون به من آرامش میده.
۲.خدایا.....
۱۰.خدایا.....
وسه جمله طلایی نوشته شود👇
🌸خدایا هدیه سلامتی مرازنده نگه داشته است صمیمانه سپاسگزارم
🌸خدایا بخاطر تمام پول هایی که ازبدوتولد تاکنون صرف من شده است صمیمانه سپاسگزارم
🌸خدایا میدانم که من درمسیر جذبب بهترین اتفاقات زندگی ام قراردارم وکل کائنات راملزم کرده ای تااسباب شادی مرافراهم کنند
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
💖دوستانی هم که دوست دارن شرکت کنند باما امروز شروع کنند💖
...
نظرات