عکس آش دندونی
مه یاس
۱۰۸
۶۰۷

آش دندونی

۱ ماه پیش
واسه روز پدر و دورهم بودن درست کردم
عکس دوم هم کیک خامه ای هست که زنداداش عزیزم(کاربر سیما) واسه بابام درست کردن. منم که باسلوق ژله ای.
اینم پیج زنداداشم
https://sarashpazpapion.com/user/5edd4ebbc009c6.24749435
روز همه پدرا مبارک و سایشون بالا سرمون و روح باباهای آسمونی شاد
...
نظرات