عکس خورش قرمه سبزی
vida.k
۷۹۸
۱.۸k

خورش قرمه سبزی

۲ ماه پیش
ورق بزن هموطن🤭🤭🤪🤪
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

زنگ زدم نظافتچی برای خونه تکونی عید و نظافت
گفتم: کار می کنید؟
گفت: آره
ولی با توجه به شرایط کرونا به صورت آنلاین و مجازی
گفتم: یعنی چطور
گفت: من میگم شما انجام بدید
😲😫😂🤣
#قرمه_سبزی #قورمه_سبزی
...
نظرات