عکس کاپ کیک ساده
رها بانو
۲۹۳
۸۷۵

کاپ کیک ساده

۱۳ اسفند ۹۹
⛔خاطره شخصیم نبودا😭
جایی خوندم جالب بود براتون فرستادم بخندید😂👇👇


(موضوع برمیگرده به چند سال قبل وقتی دخترم حدودا دو ساله بود 😊

یه روز دراز کشیده بودم و مشغول دیدن تی وی بودم ..
برای اینکه دخترم بهم گیر نده هر کار میکرد چیزی بهش نمیگفتم ..
میخواستم سرگرم باشه تا من فیلممو ببینم ...
دیدم داره حوصله ش سر میره هی حرف میزد منم سخخت مشغول فیلم دیدن بودم ، به جاهای حساسش رسیده بود😅
الکی بهش گفتم برو برا مامان آب بیار ... اون خوشش اومده بود هی آب میورد منم میخوردم .. اصلااا هم حواسم بهش نبود .. غرق فیلم بودم😐
تا اینکه یهو فکر کردم این بچه که دستش به شیر آب نمیرسه چطور آب میاره تند تند!!!😳🧐
گفتم مامان جان از کجا آب اوردی ؟؟
یهو دخترم دسشویی رو نشون داد گفت مامان از آفتابه ریختم برات 😃🤦‍♀🤢🤢🤢😂😂😂😂🤦‍♀🤦‍♀🤦‍♀)
...
نظرات