عکس کوفته تبریزی
somayeh
۲۰۰
۲.۳k

کوفته تبریزی

۱۶ اسفند ۹۹

دلا اين زندگی♥️🕊
جز يک" سفر" نيست
گذرگاه است و راهش بی خطر نيست...

چو خواهی با صفا باشی و صادق
به جز "راه خدا" راهی دگر نيست...

"غم بيچارگان" خوردن مهم است
دلی از خود نيازردن مهم است..❤️🕊️
...
نظرات